UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS
VICE ORDFÖRANDE SVEN WOUNDER Tel: 0706-02 26 42
LEDAMOT VIKTOR LINDÈN
LEDAMOT VAKANT
FÖRVALTARE / VICE VÄRD
REVISOR KIRSI JANSSON Tel: 0709-68 81 05
FÖRETAGSREVISOR MATS BROLIN Tel: 0706-26 00 11
Jonas H Andersson Tel: 070-274 20 88 Tel: 018-68 16 57 info@ekebyindustrihus.com Hampus Hollman Tel: 070-304 73 64
ADRESS KONTAKT
Brf Uppsala Ekeby Industrihus Ekebybruk Ing 2N 752 63  Uppsala
Telefon: 018-68 16 57 E-post: info@ekebyindustrihus.com
BANKGIRO 262-7438                                       ORG.NR 716401-3265

STYRELSE

FUNKTIONÄRER

UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS
ORDFÖRANDE DARIUSZ BOCZAR Tel: 0702-73 99 00
UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS
LEDAMOT PETER FORSBERG Tel: 0705-424048
© BRF UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS  
Brf Uppsala Ekeby Industrihus Ekebybruk Ing N2 752 63  Uppsala Telefon: 018-68 16 57 E-post: info@ekebyindustrihus.com BANKGIRO: 262-7438 ORG NR: 716401-3265
BRF UPPSALA-EKEBY INDUSTRIHUS
© BRF UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS  
ORDFÖRANDE DARIUSZ BOCZAR Tel: 0702-73 99 00
VICE ORDFÖRANDE SVEN WOUNDER Tel: 0706-02 26 42
LEDAMOT VIKTOR LINDÈN Tel:
LEDAMOT PETER FORSBERG Tel: 0705-424048
LEDAMOT VAKANT Tel:

STYRELSE

FÖRVALTARE / VICE VÄRD
Jonas H Andersson Tel: 070-274 20 88 Tel: 018-68 16 57 info@ekebyindustrihus.com Hampus Hollman Tel: 0708-62 80 24
REVISOR KIRSI JANSSON Tel: 0709-68 81 05
FÖRETAGSREVISOR MATS BROLIN Tel: 0706-26 00 11

FUNKTIONÄRER