Den av gamla Upsala-Ekeby AB:s huskroppar som kallas ”Trekanten” (närmast och längs fd järnvägsvallen) ägs av bostadsrättsföreningen Uppsala Ekeby Industrihus.
Taxeringsvärdet är (2016) 75 miljoner kr.  Alla utrymmen i huset ingår i det centrala brandlarmsystemet. Brandskyddet uppgraderas kontinuerligt för att uppfylla dagens rigorösa krav på brandsäkerhet. Det finns också långtgående planer för att även fortsättningsvis kontinuerligt förbättra både inre och yttre miljö för att ytterligare utveckla området.
UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS
I praktiken är fastigheten en företagsby, där  bostadsrättsföreningens medlemmar, ett knappt trettiotal och c:a 20-talet hyresgäster, bidrar till att skapa ett attraktivt småföretagarecentrum.  Inriktningen har under senare år blivit alltmer hi-tech. Här finns dock allt från konstnärsateljéer, en inredningsbutik, tryckerier, tandläkare, hälsocenter och mycket annat. Huset genererar för närvarande c:a 250 arbetstillfällen och hyser dessutom 50-60 elever i Ekebygymnasiet. 

BRF UPPSALA-EKEBY INDUSTRIHUS

Föreningen bildades år 1983 på initiativ av ett antal företagare som hyrde lokaler utan besittningsskydd då fastigheten hotades av rivning. Samma år träffades avtal med Uppsala kommun om köp av fastigheten. År 1984 inträffade det formella tillträdet, och 1986 registrerades föreningens första ekonomiska plan hos Länsstyrelsen. Lokalytorna är fördelade på tre och ett halvt våningsplan (källaren finns endast under delar av huset). Genom åren har föreningen och dess medlemmar investerat många tiotals miljoner kr i förbättringar och utveckling. 
BRF UPPSALA-EKEBY INDUSTRIHUS
© BRF UPPSALA EKEBY INDUSTRIHUS  
BRF HISTORIA
Den av gamla Upsala-Ekeby AB:s huskroppar som kallas ”Trekanten” (närmast och längs fd järnvägsvallen) ägs av bostadsrättsföreningen Uppsala Ekeby Industrihus. I praktiken är fastigheten en företagsby, där  bostadsrättsföreningens medlemmar, ett knappt trettiotal och c:a 20-talet hyresgäster, bidrar till att skapa ett attraktivt småföretagarecentrum.  Inriktningen har under senare år blivit alltmer hi-tech. Här finns dock allt från konstnärsateljéer, en inredningsbutik, tryckerier, tandläkare, hälsocenter och mycket annat. Huset genererar för närvarande c:a 250 arbetstillfällen och hyser dessutom 50-60 elever i Ekebygymnasiet.  Föreningen bildades år 1983 på initiativ av ett antal företagare som hyrde lokaler utan besittningsskydd då fastigheten hotades av rivning. År 1984 inträffade det formella tillträdet, och 1986 registrerades föreningens första ekonomiska plan hos Länsstyrelsen. Lokalytorna är fördelade på tre och ett halvt våningsplan (källaren finns endast under delar av huset). Genom åren har föreningen och dess medlemmar investerat många tiotals miljoner kr i förbättringar och utveckling.  Taxeringsvärdet är (2016) 75 miljoner kr.  Alla utrymmen i huset ingår i det centrala brandlarmsystemet. Brandskyddet uppgraderas kontinuerligt för att uppfylla dagens rigorösa krav på brandsäkerhet. Det finns också långtgående planer för att även fortsättningsvis kontinuerligt förbättra både inre och yttre miljö för att ytterligare utveckla området.